top of page
energeický štítek, průkaz.jpg

Průkaz energetické náročnosti budovy,
energetický štítek

Energetický štítek budovy a jeho využití

//  Budovy pro prodej a pronájem.

//  Zateplování budov a snižování energetické náročnosti.

//  Stavební povolení a před dokončením stavby.

//  Určení energetické náročnosti pro aplikaci tepelných čerpadel.

//  Podklad pro dotační programy na zateplení budov.

//  Prokázání energetické náročnosti budovy pro pasivní domy.

//  Výpočty úspor na straně primárních energií pro provoz.

novostavba.jpg

Povinnosti dle zákona 406/2000 Sb.

Zákon 406/2000 Sb hospodaření energií dle §7a, ukládá vlastníkovi nemovitosti při transakcích jako je prodej, pronájem, či větší změně jak 25% vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, kdy tento průkaz musí být předložen zájemci o nemovitost nejpozději v den podpisu kupní smlouvy a musí být uveřejněný ve všech veřejných nabídkách, které se stávají nabídkou na prodej či pronájem.

Pokud vlastník nemovitosti nesplní zákonem danou povinnost je možné uložit pokutu ve výši 50 - 100 000 Kč u fyzických osob a 200 000 u právnických osob.

Veškeré zákonem dané podmínky detaily je možné pročíst v přiloženém dokumentu zde.

zakon.jpg

Postup vypracování energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti je možné zpracovat na základě informací o konstrukcích a stavebních materiálech ze kterých je objekt postaven z hlediska obálky budovy. Nelze tudíž postupovat bez jakýchkoliv stavebních projektových podkladů či osobní prohlídky a zaměření objektu technikem či energetickým specialistou. Velmi důležitou roli ve vypracování a posuzování objektu jsou informace od současného vlastníka nemovitosti k jakému účelu má být průkaz energetické náročnosti vypracován. Zda se jedná o pronájem či prodej objektu, nebo pro účely budoucích stavebních úprav a navržení optimálního snížení energetické náročnosti vlivem konkrétních opatření.

Postup pro vypracování energetického průkazu, štítku je

  1. Zajištění podkladů od nemovitosti – stavební plány či vlastní zaměření.

  2. Informace od vlastníka nemovitosti, k jakému účelu bude průkaz vypracován.

  3. Podklady k případnému budoucímu stavu, či záměr.

  4. Vypracování prvotního návrhu s případnou konzultací.

  5. Dokončení a předání.

Energetický štítek.jpg

Každý vydaný energetický průkaz musí být označen unikátním kódem z ENEX databáze v rámci registrace do aplikace Ministerstva průmyslu a obchodu. Bez tohoto kódu je průkaz neplatným dokumentem.

U budoucích staveb pro stavební povolení musí být průkaz posouzen a odsouhlasen Státní energetickou inspekcí. Dále pak navrhovaný objekt musí splňovat veškeré požadavky na energetickou náročnost budovy podle platných předpisů pro dané období.

Průkaz je možné vypracovat na základě Vaší poptávky do 5 – 7 dnů od technické prohlídky nemovitosti technikem, nebo dodání kompletní stavební projektové dokumentace.

bottom of page