top of page
Inspekce_fotovoltaik.jpg

Inspekce fotovolotaiky, elektroinstalací,
tepelných mostů, závad

Kontroly domácích a komerčních instalací

Výkon a stabilita systému je přímo závislá na pravidelných kontrolách a údržbě systémů v oblasti fotovoltaiky a to především z důvodu udržitelnosti účinnosti výroby, na kterou byl systém navržen a instalován.

Dále je třeba pohlížet i na skutečnosti potenciálních vad v oblasti elektroinstalací a kabeláže, kde vznikají nejčastěji příčiny zkratu a potenciálního požáru.

Termovizní inspekce zařízení

Dron s termokamerou.jpg
Flir termokamera.jpg

Inspekce systémů termovizní metodou bezkontaktního měření

// Solární panely na střechách domů a průmyslových instalací

// Prověření zapojení stringů – rozložení zátěže, přetížení

// Elektroinstalace v exteriéru a interiéru

// Kontrola střídačů, baterií a podružných AC/DC zařízení

// Závady na objektech, tepelné mosty, zatékání, detekce plísní

// Termální kontroly topných systémů, komínů a závad

// Úniky spalin a dohoření plynových spotřebičů

// Rozvody TZB instalací, přetížení jističů a rozvodných zařízení

// Skryté vady v konstrukcích, úniky podlahových rozvodů

// Detekce a zjištění důvodů vzniků plísní

Příčina ztráty výkonu solárních panelů

inspekce solárních panelů.png

Potential induced degradation (PID) (někdy též označováno také jako „High-voltage stress“ = vysokonapěťový stres) označuje fyzikální jev, který způsobuje zdánlivě nevysvětlitelné snížení výkonu u fotovoltaických (FV) neboli solárních panelů. V zásadě se jedná o závadu vedoucí až k nevratné degradaci křemíku v solárním panelu. PID se u panelů začíná projevovat typicky po 1 až 3 letech provozu. Tato závada může snížit výkon solárního panelu až na 70%. Důsledkem pak může být snížení výkonu celé elektrárny o 5 – 15%.

Prevnce je z důvodu udržitelnosti výkonu elektrárny velice důležitá formou pravidelných kontrol.

Detailní inspekce fotovoltaiky a její funkčnosti

Kontrola výrobních modulů – panelů

>>   Kontrola solárních panelů jejich ukotvení ke konstrukci.

>>   Zapojení stringů panelů, kabeláž, uchycení ke konstrukcí.

>>   Uzemnění konstrukcí panelů.

>>   Ochrana stringů v chráničkách.

>>   Typ kabelu a jeho síla na vzdálenost od střídače.

>>   Rozmístění optimizerů pod panely.

>>   Zapojení stringů do DC ochrany.

>>   Počet zapojených panelů na jednotlivé stringy vzhledem ke světovým stranám.

Kontrola elektroinstalace, podružné rozvaděče, zapojení

>>  Kontrola AC rozvaděče, jištění zdroje, ochrany, Smart Metr, HDO a další prvky.

>>  Kontrola DC rozvaděče, zapojení stringů, kontrola správných komponent.

>>  Zapojení střídače k AC/DC.

>>  Zapojení a aktivace BACKUP zdroje - EPS.

>>  Proměření napětí na stringách.

>>  Kontrola komponent rozvodnic termokamerou.

>>  Zapojení baterií a kontrola jejich uložení.

>>  Kontrola správného označení všech jistících prvků v rozvaděčích a na odběrném místě.

>>  Kontrola odpojování střídače od GRIDU.

Kontrola nastavení systému

>>  Nastavení střídače a jeho výkonu.

>>  Nastavení nabíjení a vybíjení baterií.

>>  Přetoky do sítě.

>>  Využívání přetoků pro vlastní spotřebu – nabíjení do vody.

>>  Kontrola nabíjecích stanic v rámci nabíjení do elektroauta.

Výsledek inspekce fotovoltaické elektrárny

Výsledkem celé této kontroly je protokol, který informuje provozovatele FVE o celkovém stavu systému, nedostatcích, vadách či nebezpečí plynoucí z různých komponent, zapojení či užívání systému. Provozovatel FVE na podkladě těchto zjištění může zahájit jednání s původním dodavatelem systému o odstranění závad, požadavcích na doplnění či úpravy. V případě, že provozovatel nemá k dispozici servis původního zhotovitele instalace, inspektor navrhne případná řešení či postup k odstranění vad ohrožující životnost systému či bezpečnostní rizika vyplívající z nálezu. Tyto náležitosti mohou být posléze předmětem nacenění a realizace odstranění vad či nedostatků s vypracováním revizní zprávy.

Důležité upozornění pro všechny provozovatele FVE. Pokud není FVE v rámci elektroinstalace správně zapojena, jsou zde technické či materiálové nedostatky, provozovatel se tak vystavuje riziku škody na svém majetku, která posléze nemusí být uznána v rámci pojistné události jako důvod k vyplacení škodné částky pojištění, a to na nemovitost jako celek.

bottom of page