top of page

ŠPATNĚ

ZATEPLENÝ DŮM

Když se řekne, že nemovitost je špatně zateplená, jen málokoho napadne, že to znamená, že zde dochází zcela pravidelně v zimních měsících ke vzniku tepelných mostů, které zapříčiňují celou řadu závad počínaje vlhkostí konstrukcí po vznik plísní, promrzání a praskání povrchu fasády a celou řadu dalších problémů.

Závada8.jpg
Plaketa.png

Ukázky další případů nebo souvisejících vad

Je jen několik způsobů, jak je možné zjistit, zda v objektu, respektive na obálce budovy jsou skryté závady v podobě tepelných mostů. První metoda je založena více na zkušenostech technického inspektora to proměřením celkové síly izolantů na povrchu fasády vůči ostatním nosným prvkům konstrukce. Zde primárně pracujeme s topologií staveb a jejich konstrukčním řešením, kdy pokud je zjištěno, že izolant je starý, poškozený, vlhký či nedostatečně silný, vždy je zde velké riziko tepelných mostů.

V druhém případě lze využít termo snímkování kamerou, která vykreslí v rámci rozdílu vnitřních a vnějších teplot tepelné úniky, které se zde prezentují z exteriéru žlutým probarvením a v pohledu z interiéru modrým probarvením. Touto metodou lze přesně určit příčinu tepelných mostů a očekávané následky.

Teplené mosty jsou nebezpečné pro nemovitosti i pohledu poškození nosných konstrukcí, které mohou z dlouhodobého hlediska způsobit poškození a vlastnosti materiálu se vznikem statických vad.

Máte-li zájem o odbornou prohlídku a zjištění, zda je Vaše nemovitost v pořádku, obraťte se směle na naše odborníky, rádi Vám prověříme celou Vaši nemovitost.

bottom of page