top of page

STATICKÉ

ZÁVADY

Statické závady jsou jednou z nejzávažnějších závad nemovitostí, které přímo poškozují nemovitost v důsledku vniku další závad. Příčin těchto závad je celá řada. Počínaje špatným nadimenzováním konstrukcí, po přetížení konstrukcí, otřesy, špatné podloží apod.

Závada48.JPG
Plaketa.png

Ukázky další případů nebo souvisejících vad

Velice často se setkáváme s celou řadou závad, které jsou statického původu, avšak naproti tomuto je zde celá řada závad, které mohou statické závady připomínat, a přitom to statické závady nejsou.

Rozlišení těchto závad obnáší řadu zkušeností a praxe při posuzování nemovitostí v návaznosti na identifikaci příčin, proč tyto závady nejčastěji vznikají.

Ačkoliv se to může zdát divné, tak statické závady si nejčastěji způsobují samotní majitelé nemovitostí svou neodborností při provádění všelijakých stavebních úprav nemovitostí, terénní úpravy kolem objektu až po svedení podzemní vody pod objekt.

V celé řadě případů se ale setkáváme s vadami, které jsou způsobené špatnými technologickými postupy a užíváním nevhodných materiálů na povrchové úpravy omítek či fasád, nedodržování doporučených technologických postupů a úspor na nesprávných místech, které zapříčiňují popraskání povrchů a vizuálně připomínají statické poruchy, ačkoliv jimi nejsou.

Statické vady jsou pro mnoho vlastníků skrytými vadami, pokud nevíme, jak tyto vady posuzovat a hledat jejich příčiny. Pokud chcete mít jistotu v jakém technickém stavu nemovitost kupujete či prodáváte, obraťte se kdykoliv na naše odborníky.

bottom of page