top of page

PLÍSNĚ NA

KONSTRUKCÍCH

Plísně na konstrukcích se nejčastěji vyskytují v interiéru budov, kde dochází k pravidelné vlhkosti konstrukcí v kombinaci s nahromaděným CO2. Proto je nejčastější příčinou vzniku plísní koupelna či sklep, kde není možné přímo větrat, a proto zde vznikají tyto podmínky pro vznik a růst plísní.

Závada50.JPG
Plaketa.png

Ukázky další případů nebo souvisejících vad

Zaplísnění konstrukcí vzniká především díky CO2. A to jak u starých staveb, tak ale velmi často u novostaveb. Příčinou je neznalost mikroklimatických podmínek, které je třeba v objektech udržovat.

S plísněmi se nejčastěji setkáváme uvnitř koupelen, garáží, v obývacích pokojích či ložnicích, kde z hlediska hygienických norem je zde malý objem vzduch na podmínky, kdy se v těchto prostorách vyskytuje více osob, než bylo původně počítáno, nebo kdy v tomto okamžiku nedochází k pravidelném provětrání a výměnou vzduchu.

Mnoho nemovitostí trpí těmito vadami, a to především z neznalostí vlastníků nemovitostí, jak se v těchto objektech mají chovat z hlediska pravidelnosti a četnosti výměnu vzduchu. Plíseň se nejčastěji vyskytuje kolem oken, dveří, u podlah, a místech, kde neproudí vzduch v takové míře, aby zde nedocházelo k zaplísnění.

Plísně přitom lze klasifikovat jako vážné závady z hygienického hlediska, a to především z důvodu karcinogenních a dýchacích problémů a různých alergií. Pokud již plísně v konstrukcích jsou, je obtížné se jich trvale zbavit, a proto je velice důležité si nechat nemovitost zkontrolovat, aby se zabránilo včas jejich rozmnožení a šíření.

bottom of page