top of page

NEODBORNÁ

REKONSTRUKCE

Jaké nepříjemnosti Vás mohou potkat, pokud si v dobré víře zakoupíte dům po tzv. rekonstrukci, kdy je prezentováno, že dům je téměř nový, někdy skoro lepší než nový. V celé řadě případů se nejedná ale jen o rekonstrukce ale i novostavby domů, které od samotného počátku vykazují celou řadu závad.

IMG_9996.JPG
Plaketa.png

Ukázky další případů nebo souvisejících vad

S celkovou jistotou dnes již lze konstatovat, že téměř 20% zkontrolovaných nemovitostí z řady novostaveb či rekonstrukcí vykazovala celou řadu závad počínaje drobnými vadami, které neměly přímý důsledek na další užívání nemovitosti až po závady, které bylo třeba znovu řešit v rovině oprav či výměny celých částí.

 

V mnohých případech se tak jednalo o závady střech, krytiny, statické vady, nekvalitně provedené zateplení či utěsnění parozábran, nedodržení technologických postupů v rámci zateplení fasád, apod.

 

Posudky, které byly na mnohé nemovitosti zpracovány čítali opravy v řádech desítek až statisíc korun, kdy vlastníci nemovitostí tyto závady reklamovali svým dodavatelům či původním vlastníkům nemovitostí a s přihlédnutím k objemům zde prezentovaným téměř všechny tyto případy skočily soudním procesem o náhradu škody, ve kterých téměř 87% všech žalovaných stran posléze musela vracet své finanční prostředky nebo se přímo podílet na odstranění závad v důsledku špatně provedených rekonstrukcí či úspor na technologických postup při realizaci stavebních opatření.

 

Přitom v mnoha případech stačilo, aby kupující či prodávající ke své nemovitosti nechali vypracovat technickou zprávu s popisem technického stavu nemovitosti, který by se stal součástí kupní smlouvy a tzv. předsmluvní informace.

bottom of page