top of page

Novostavba RD

nekvalitní DEV

Realizace novostavby s řadou vad a nedodělků, které investor vůči dodavateli řeší formou neustálých reklamací až po znalecké posudky, kterých bylo několik v řadě, každý s jiným nálezem a vyčíslením skutečných vad a nedodělků.

20200605_085540.jpg
Plaketa.png

Novostavba rodinného domu u Prahy v Bášti je jednou z mnoha dalších staveb realizovaných developerským způsobem, kdy investor zakoupil pozemek, stavbu a stavbu si nechal realizovat dle projektové dokumentace generálním dodavatelem stavby.

V celkovém nálezu technické inspekce bylo nalezeno mnoho nedodělků na vnitřní a vnější straně domu, které svým způsobem z hlediska postupu času se prohlubují a jsou i při několikanásobných reklamacích developerem odmítány k dořešení.

Výčet vad a nedodělků je patrný i z přiložené fotodokumentace. Celý případ je o to složitější, že na stavbu bylo vypracováno několik znaleckých posouzení s rozdílem v odhadu škody a nedodělků, a to v řádech stovek tisíc korun.

 

Tento případ je taktéž ukázkou toho, že ani znalecký posudek, ani žaloba na developera jsou řešením které lze opírat o zákony a justiční právo, kterým se lze domoci svého práva na odstranění škod a bezproblémové užívání zaplacené nemovitosti.

 

Přitom by stačilo, aby před převzetím domu zákazník nechal sepsat seznam nedodělků a vad, které by byli předmětem předávacího protokolu, který by nutil před doplacením kupní ceny developera vady a nedodělky odstranit.

Ukázky další případů nebo souvisejících vad

bottom of page