top of page

Nekvalitní stavba

RD Doubravčice

Závady a nedodělky na novostavbách rodinných domů jsou mnohdy horší, než na starším domě po rekonstrukci. Primárním problémem, je celkové podcenění stavby v době realizace, kdy investoři šetří své peníze na technickém dozoru stavby a na konci se s dodavateli staveb soudí o nekvalitu provedené práce.

DSC01272.JPG
Plaketa.png

Novostavba rodinného domu u Prahy v Doubravčicích je jednou ze staveb domu, kde jsme se setkali s takovým množstvím chyb, nedodělků a porušení dodržování projektové dokumentace výstavby, že by se tento případ dal prezentovat jako exemplární ukázka, toho, co opravdu nikdo nechce zažít.

Zde v celkovém souhrnu vad se jednalo o nedodržení stavebních konstrukcí, provedení podlah, zateplení, rozvodů vody a podlahového topení až po zapojení rozvaděče, statiku střešní konstrukce, uvedení do provozu ČOV nelegálním způsobem přes zákaz stavebního úřadu. Vedle toho zde bylo pochybení v dokončovacích pracích a kompletacích obložek dveří, kvality pokládky plovoucích podlah a celá řada viditelných ale i skrytých vad.

V celkovém provedení po zhodnocení celého stavu předané nemovitosti se jednalo o vady, škody a nedodělky v hodnotě přes 800 000 Kč a s vadami, které již byly z hlediska konstrukčního řešení stavby neopravitelnými.

Zákazník zakoupil tento dům v dobré víře, že vše bude v pořádku a že na domě to jsou „drobnosti“ k dořešení se stavbou. Poté co došlo k prasknutí rozvodů topení v podlaze, začal klient řešit své požadavky na odstranění vad a v rámci těchto skutečností byla provedena celkové inspekce nemovitosti. Výsledky nálezů lze shlédnout v níže umístěné galerii.

Ukázky další případů nebo souvisejících vad

bottom of page