top of page

Vady novostavby

bytového domu

Problémy novostaveb a jejich technologického řešení jsou stále častěji opakujícím se problémem, který je mnohdy velice těžko řšeitelným, pokud se neprovede prohlídka bytu či domu před tzv. předáním / převzetím investora či klienta od dodavatele. S tím spojené náklady na následné znalecké posuky, právní zastoupení s soudní spory.

IMG_9779.JPEG
Plaketa.png

Ukázky další případů nebo souvisejících vad

Problematika závad u novostaveb je posledních 10 let čím dal častěji skloňovaným pojmem jak u rodinných domů, tak ale i u bytů v rámci celých bytových komplexů. Konkrétní data, která se tímto dají vyhodnotit, je, že každý 3 byt v novostavbě mám mnoho vad či nedodělků, nekvalitně dokončení obklady, povrchy stěn, ukončení rohů u sádrokartonů, problémy s balkony, dlažbou až po nekvalitně provedené sanitární zařízení koupelen, sprchových koutů apod. Vedle toho celá řada domů trpí i akustickými ruchy, nekvalitními okny do ulice, kročejovou odezvou ze společných prostor až po hluk přenášející se vnitřními rozvody stoupaček a konstrukcí domu.

 

Kdo je vinen? V podstatě je to souhrn událostí, které se na tomto stavu podepisují od samotného začátku až po konečné dokončení díla. Projektové kanceláře jsou hnány do levných řešení, statika domů je na hranici únosnosti, stavební dodavatelé řeší výběrová řízení, kde generální dodavatel přeprodá zakázku na realizační firmu 3krát až 5krát, tedy samotní dělníci pracují bez motivace a mzdy, za kterou by reálně měli stavbu realizovat.

A toto všechno generuje problémy, které je třeba řešit jak v průběhu výstavby, tak nejpozději před předáním stavby domu či bytu před převzetím podrobnou kontrolou a zápisem nedodělků či vad. Vždy bylo a bude prevence lepším řešením než restrikce a reklamace následného charakteru, které se řeší velice zdlouhavým a administrativně náročným postupem.

bottom of page