PRO VAŠE KLIDNÉ BYDLENÍ

PROVĚŘTE

SI TECHNICKÝ STAV

INSPEKCE DOMŮ, BYTŮ, POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ

 

Objektivní posudek

Technické posouzení skutečného stavu.

Stále častěji diskutovaným tématem je kvalita nemovitostí ve vztahu k jejich technickému stavu, opotřebení či závadám. Od roku 2014 se každým rokem zvyšuje podíl kontrolovaných nemovitostí v závislosti na zákonem stanoveném ujednání o technickém stavu, respektive předsmluvní informaci, která je podkladem pro prodej či nákup jakékoliv nemovitosti.

V oblasti technických kontrol je právě technická specifikace a kontrola významným produktem, který ochraňuje vždy zájmy klienta, který buď nemovitost kupuje nebo ji prodává.

Technická inspekce, jak ji nazýváme my „PROVĚŘENÁ NEMOVITOST“ je soubor informací spolu s fotodokumentací pořízenou technickým inspektorem na nemovitosti, kdy se prověřuje stav opotřebení jednotlivých částí konstrukcí, technologií, rozvodů a dalšího vybavení ve vztahu ke stáří nemovitosti či změnám, které v průběhu doby nastaly. Součástí kontrol dosti často bývají zpracovány i posudky na energetickou náročnost budovy, radon či akustiku.

Technická zpráva či posudek je od nás čistě objektivním sdělením nálezu s vymezením pravidel, že se nenecháme nikým z hlediska zpracování a sdělení ovlivnit.

Takto zpracovaný posudek může být dalším podkladem pro ocenění či přípravu jednání, rekonstrukci, identifikaci vad, které mohou způsobovat vady další apod.

Mnohé naše posudky se stávají i podkladem soudních a mimosoudních sporů o narovnání sporných informací vztahující se k očekávané a následně skutečné kvalitě nemovitosti.

 

Způsob realizace

Kontroly dle stavu nemovitostí

Kontroly nemovitostí je třeba rozlišovat do několika různých kategorií. Jedná se tak například o prohlídky a zpracování technických protokolů přejímek nemovitostí od prodávajících klientů stavebních společností či developerů. Dále pak pro účely rekonstrukcí a odstraňování závad na nemovitostech včetně rozpočtů. V poslední řadě formou invazivních metod zjišťování vad, které poškozují trvale nemovitosti vlivem statických poruch, vlhkostí apod.

V celé řadě případů u technických inspekcí lze konstatovat, že většina kontrolovaných nemovitostí je ve stavu standardního užívání a vad, které jsou pro užívání nepodstatné. Ovšem i v těchto případech je třeba tyto vady či opotřebení pojmenovat a stanovit případnou příčinu jejich vzniku a jejich případného odstranění.

 

Přejímku nemovitostí z oblasti realitního trhu pro nákup či prodej nemovitostí realizujeme v podobě malých a velkých technických prohlídek. Rozdíl mezi těmito prohlídkami je objem kontrolovaných detailů vzhledem ke stáří nemovitosti. U nemovitostí starších 30 let tak provádíme inspekce velké včetně prověření dokumentace, revizí a dalších souvisejících technických specifikací. V zimních měsících lze doplnit i o termovizní snímkování úniků tepla a teplených mostů.

 

V oblasti nemovitostí určených k prodeji, či rekonstrukcím volíme kombinaci inspekcí velkých invazivních a neinvazivních metod, kdy je třeba mnohdy na objektu učinit sondy do konstrukcí, aby bylo specifikováno, co je následně s objektem či konstrukcí třeba realizovat za opatření.

Úplné informace

Nehledáme jen závady, ale skutečný stav

Velkou praxí v oblasti posuzování nemovitostí je fakt, že mnoho najímaných inspektorů zpracovává posouzení technického stavu s tím, že hledá pouze nedostatky nemovitostí a na celkový stav konstrukcí a technologií, které jsou v pořádku již svou pozornost nezaměřují. Naše metodika posuzování je ale komplexní.

Technická inspekce nemovitosti má za úkol zajistit pro vlastníka úplné informace o nemovitosti a její stav v daném momentě kontroly včetně ostatních předmětů na pozemku, oplocení, komunikacemi, způsoby opotřebení či stáří technických částí nemovitosti s přihlédnutím na celkové stáří či změny, které a nemovitosti byli realizovány.

Velmi častým dotazem bývá, podle čeho je posudek zpracován a zda je možné jej využít i k případným soudním sporům. Posudek nemovitosti je zpracován tak, aby odpovídal obecně platným stavebním normám, předpisům ve smyslu aplikace technologií a materiálů na stavbách v daném čase jejich aplikace a možnosti využití ve stavebnictví. Každý technicky zpracovaný dokument včetně fotodokumentace může být i nástrojem k dalšímu řešení sporných otázek, a to jak mimosoudně či soudně.

Námi zpracované posouzení nemovitosti však primárně cílí k objektivnosti všech popisovaných částí nemovitosti, jejich způsobu opotřebení a možného užívání. Jestliže objekt vykazuje zjevné závady, identifikujeme tyto vady s jejich celkovým popisem a návrhem případného řešení k jejich odstranění. Součástí inspekce, pokud klient požaduje je i posouzení radonu, hygienického prostředí interiéru a exteriéru včetně měření akustiky či zpracování energetické náročnosti budovy.

Z takto zpracování zprávy lze následně klientům vypracovat i přehledný položkový rozpočet nutných oprav podle stavebního ceníku URS.

 

REPREZENTATIVNÍ PŘÍPADY PROVEDENÝCH INSPEKCÍ

Závada17.JPG

Tepelné mosty na fasádě

Závada10.JPG

Vlhkost ve stěnách

Špatně zateplený dům

Závada48.JPG

Statické vady

Závada50.JPG

Plísně v interiéru

IMG_9996.JPG

Neodborná rekonstrukce

20200605_085540.jpg

Vady novostavby u Prahy

DSC01269.JPG

Nekvalitní výstavba RD

IMG_9779.JPEG

Závady novostaveb u bytů

PRÁVNÍ VÝKLAD OHLEDNĚ VAD NEMOVITOSTÍ

Výklad a pohled 3 různých nezávislých právních kanceláří na problematiku odpovědnosti za skryté vady a stav opotřebení nemovitosti z pohledu zákona NOZ od roku 2014.

STATISTIKY OD ROKU 2014

 
 

REFERENCE KLIENTŮ

Technická inspekce nám pomohla s prodejem starší nemovitosti, u které byly na první pohled zjevné závady na fasádě a bylo jasné, že budoucí vlastník bude muset do nemovitosti k dalšímu jejímu užívání muset investovat. V rámci nabídky jsme absolvovali desítky návštěv od zájemců a každý měl obavy jaké investice do rekonstrukce bude muset vložit. Až do chvíle, kdy jsme si opatřili od společnosti Comfort space, a.s. technickou inspekci, kdy jsme zájemcům o nemovitost mohli předložit její komplexní technický stav a náklady spojené s případnými opravami. Nemovitost posléze byla zarezervována do 11 dnů.

Anna Vašková, Vyškov

 

Garance profesionality

Ochrana spotřebitele

Certifikace

Zadejte si u nás bezplatnou poptávku.

Napište nám veškeré informace včetně případného nahrání fotografií problému, který již znáte, nebo se domníváte, že je problémem v rámci nemovitosti. V případě kontroly novostaveb či přejímky bytů fotografie nejsou nutné.

arrow&v

Máte-li konkrétní problém, nebo potřebujete komplexní řešení pošlete nám prosím prostřednictvím tohoto formuláře pár fotografií.

Nahrajte fotografie
Max. velikost souboru 15 MB
  • White Facebook Icon

Comfort space, a.s.

Argetinská 1027/20

170 00 Praha 7

IČ: 28480970

DIČ: CZ28480970

Spisová značka: B 14788

Všechna práva k obsahu tohoto webu vyhrazena společnosti Comfort space, a.s. 2019

AUDIT LOGO.png